Obaveštenje ZJZ Šabac o kvalitetu vazduha protekle nedelje

April 2, 2024 - 09:19
April 3, 2024 - 10:51
 0  5
Obaveštenje ZJZ Šabac o kvalitetu vazduha protekle nedelje

Obaveštenje Zavoda za javno zdravlje Šabac o kvalitetu vazduha za proteklu nedelju prenosimo u celosti:

"Na osnovu podataka dobijenih iz Automatske merne stanice (merno mesto- Vatrogasni dom), koja izračunava Indeks kvaliteta vazduha, kao i podataka dobijenih standardnim metodama sa mernih mesta Benska Bara, Autobuska stanica, Kasarna, Čavić, Gerontološki centar i Zavod, OBAVEŠTAVAMO građane da je kvalitet vazduha, u proteklih sedam dana, jedan dan imao prekoračenje dnevnih vrednosti za suspendovane čestice PM 10. Tokom jednog dana dnevne vrednosti suspendovanih čestica PM 10 su bile blizu maksimalno dozvoljene, ali nisu prelazile graničnu vrednost.

U petak 29.03. u 16:58 časova došlo je do naglog skoka vrednosti amonijaka, kao posledica hemijskog akcidenta  na prostoru fabrike Eliksir Zorka. Period izrazito visokih vrednosti amonijaka je trajao oko 20 minuta. Izmerena vrednost amonijaka za jedan sat je iznosila 442 µg/m3, što predstavlja drastično veću vrednost u odnosu na uobičajene. Tokom akcidenta nije premašena dvadesetčetvoročasovna vrednost za amonijak od 100 µg/m3, kao ni vrednost za tri časa od 200 µg/m3. Ali je tročasovna vrednost bila blizu gornje granice, izmereno je 175,56 µg/m3. Na pojedinim lokacijama (u zavisnosti od blizine mestu akcidenta i pravcu vetra) u kratkom vremenskom roku bilo je moguće formiranje akutno toksičnih vrednosti amonijaka, što je moglo izazvati akutno trovanje.

Što se tiče ostalih parametara, detektovano je prekoračenje graničnih vrednosti koncentracije,  na satnom nivou, za suspendovane čestice PM 10 i PM 2,5 čestice u više navrata. To se dešavalo u večernjim i jutarnjim časovima. Zbog toga, Indeks kvaliteta vazduha je bio pogoršan i kvalitet vazduha ocenjen kao zagađen i jako zagađen. Posebno visoke vrednosti suspendovanih čestica su izmerene 29.03. i 31.03. u večernjim časovima. I dalje je u toku je grejna sezona što, uz ostale izvore zagađujućih materija, doprinosi  povećanju zagađenja, prvenstveno suspendovanim česticama i čađi. Zimi vremenski uslovi omogućavaju duže zadržavanje zagađujućih materija u vazduhu (temperaturna inverzija). Sve to može da utiče na povećanje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Trenutno imamo periode kada se smenjuju različiti meteorološki uslovi, što ima uticaj i na kvalitet vazduha. Periodi toplijeg vremena, uz češću pojavu vetra, su nekoliko dana bitno uticali na popravljanje kvaliteta vazduha.

Preporuka građanima, koji imaju probleme sa kardiovaskularnim sistemom ili disajnim putevima, da prilagođavaju svoj aktivnosti na otvorenom u odnosu na ocenu Indeksa kvaliteta vazduha i izbegavaju duži boravak napolju u slučaju kada je vazduh zagađen. Ista preporuka važi i za malu decu.

Osobama koje se rekreiraju na otvorenom, ne preporučuje se intenzivno treniranje, kada je vazduh jako zagađen.

Sve zdravstvene preporuke vezane za stanje kvaliteta vazduha se nalaze na portalu Šabac EKO i mobilnoj aplikaciji Čuvar zdravlja, kao i na internet stranici Zavoda za javno zdravlje Šabac", navodi se na sajtu Zavoda. 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow