Tag: Praznik

Danas proslavljamo jedan od najvećih hrišćanskih prazni...

Većina običaja i obreda je bila podstaknuta željom za zdravljem, pa je bilo uobi...

Danas je Sveti Stefan

Sveti Stefan prvi je od sedmorice đakona, služitelja, pomagatelja, koje su sveti...

Danas je Sveti Ignjatije, prva slava u Novoj godini

Decu danas valja povući za uvo da što više porastu u ovoj godini. Slavi se i kao...