Od 1. oktobra skuplji duvan, alkohol, kafa i naftni derivati: Država povećava akcize

Naglašava se da su predložene zakonske izmene pažljivo odmerene, kako ne bi izazvale neželjene poremećaje na tržištu Srbije, uz uvećanje budžetskih prihoda.

Sep 6, 2023 - 17:56
Oct 9, 2023 - 13:55
 0  10
Od 1. oktobra skuplji duvan, alkohol, kafa i naftni derivati: Država povećava akcize

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim je predloženo povećanje akciza na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta za osam odsto. Zakon se primenjuje od 1. oktobra, s tim da je za deo odredaba predviđeno da se primenjuje kasnije od navedenog roka.

U obrazloženju je navedeno da se zbog predloženog povećanja akciza očekuje povećanje prihoda, pre svega od derivata nafte i cigareta, od oko četiri milijarde dinara do kraja 2023.

Dodaje se da se u cilju izbegavanja povećanja troškova zbog povećanja akcize ne menja ni iznos do kojeg se ostvaruje pravo na refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, grejanje, kao i u industrijske svrhe, a takođe, u cilju smanjenja troškova poljoprivrednih proizvođača, odnosno gazdinstava i fizičkih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, predloženo je uvođenje refakcije plaćene akcize na derivate nafte - dizel-gorivo i biogorivo, koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe za pogon poljoprivrednih mašina.

Predloženo je i to da imajući u vidu da je obim proizvoda koji podležu oporezivanju akcizama u Srbiji manji od onog koji zahteva Direktiva o oporezivanju energenata i električne energije, da uvođenje akcize na prirodni gas za krajnju potrošnju koji se koristi kao gorivo za pogon motornih vozila i za grejanje bude od 1. januara 2025. godine.

Naglašava se da su predložene zakonske izmene pažljivo odmerene, kako ne bi izazvale neželjene poremećaje na tržištu Srbije, uz uvećanje budžetskih prihoda.

U obrazloženju je navedeno da kada je reč o cigaretama, da se model oporezivanja akcizom cigareta koji predviđa povećanjem specifičnog iznosa akcize na svakih šest meseci primenjivao i u prethodnom periodu i prihvatljiv je sa stanovišta planiranih budžetskih prihoda od akciza na cigarete, s obzirom na to da je taj prihod u velikoj meri nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta.

„Istovremeno, predložena zakonska rešenja mogu da utiču na povećanje maloprodajnih cena cigareta, što za posledicu može da ima smanjenje potrošnje cigareta, čime se sprovodi Okvirna konvencija o kontroli duvana i sprovode ciljevi javne zdravstvene politike“, piše u obrazloženju.

Istaknuto je i da se ovim zakonom predlaže uvođenje novog akciznog proizvoda – nikotinske vrećice, kojim se smatraju proizvodi za jednokratnu upotrebu upakovani u vrećice i koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi, a koji se stavljaju u promet u skladu sa normativima propisanim za tržište Srbije.

Imajući u vidu da su ovi proizvodi supstitut za cigarete i ostale duvanske prerađevine, naročito među mlađom populacijom, ovim zakonom, kako je navedeno, predlaže se oporezivanje istog akcizom, pri čemu bi osnovica za obračun akcize bila kilogram neto mase nikotinskih vrećica.

Primena normi vezane za oporezivanje ovog proizvoda predložena je od 1. januara 2024.godine.

Usvojenim zakonom predlaže se i uvođenje sistema e-akciza koji je centralizovani informacioni sistem kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove finansija, a koji preuzima podatke iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podatke u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, omogućava podnošenje elektronskih zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, i zahteva za izdavanje i obnavljanje dozvola za akcizna skladišta.

U okviru sistema e-akciza uvode se kontrolne akcizne markcice sa QR kodom, a s tim u vezi precizira se i koji učesnici u prometu akciznih proizvoda su u obavezi da skeniraju akciznu markicu obeleženu sa QR kodom.

„Ovaj sistem će omogućiti praćenje akciznih proizvoda, cigareta i duvanskih prerađevina koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (nesagorevajući duvan) čija potrošnja je u konstantnom porastu, od proizvođača/uvoznika do krajnjeg korisnika akciznih proizvoda a u cilju sprečavanja nelegalne trgovine ovim proizvodima, što će imati uticaj na povećanje prihoda u budžetu Srbije i smanjenje sive ekonomije“, piše u predlogu.

Ovim zakonom predlaže se i da Uprava carina vodi registar uvoznika alkoholnih pića i kafe, a sve u cilju što adekvatnijeg praćenja akciznih proizvoda u svim fazama prometa.
Predlog predviđa i kazne za nepoštovanje odredbi zakona i one se kreću od 5.000 do dva miliona dinara.

Izvor: Nova S

Foto: Freepik

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow