Šabac protiv nasilja: Poslovanje JKP „Stari grad” vrlo problematično

April 3, 2024 - 09:54
April 8, 2024 - 11:06
 0  21
Šabac protiv nasilja: Poslovanje JKP „Stari grad” vrlo problematično

Predstavnici koalicije „Šabac protiv nasilja“ održali su konferenciji za novinare, gde su pričali o poslovanju Javno komulnalnog preduzeća „Stari grad“ u Šapcu. Novinarima su se obratili predstavnici ove koalicije - Božidar Katić, Živojin Vuletić i Zoran Tošić.

JKP „Stari grad“ jeste najveće preduzeće u gradu Šapcu po broju zaposlenih, ali i obimu posla koji obavaljaju. Upravo način njihovog poslovanja za ovaj i prethodni period, jeste bila tema konferencije za medije, gde su predstavnici koalicije „Šabac protiv nasilja“ istakli da je poslovanje ovog preduzeća „vrlo problematično“.

„Za 2024. godinu JKP je predvidelo rast od 260.000.000 dinara u odnosu na 2023. godinu. Od tih 260.000.000 dinara, 140.000.000 je na osnovu povećanja cene usluga iznošenja smeća. Do marta ove godine cena iznošenja smeća po jednom kvadratnom metru bila oko 6 dinara, a od prvog marta ta usluga iznosi nešto više od 9 dinara po kvadratnom metru. Poređanja radi, cena iznošenja komunalnog otpada u Beogradu je 7 dinara, tj. dva dinara jeftinija nego u Šapcu“, naveo je Zoran Tošić

On je dodao da je u 2022. godini postojao je ugovor o angažovanju radnika preko agencije i da je za te poslove bilo predviđeno 96.000.000 dinara, dok u prošloj godini te stavke nije bilo. Tačnije, da ne postoji stavka ugovora o angažovanju radnika preko agencije, ali da se pojavljuje stavka koja se odnosi na „Javnu nabavku za troškove tekućeg održavanja i popravki“ u vrednosti od 130.000.000 dinara. Takođe, ni za ovu 2024. godinu nema ugovora o angažovanju radnika preko agencije, već se pojavljuje iznos od 220.000.000 dinara za javne nabavke.

„Osnovano sumnjamo da se ovde radi o velikom broju radnika koji su angažovani preko agencije, a u isto vreme taj broj radnika može i mogao je da služi za ucenjivanje i za izborne i predizborne radnje koje su dovele do rezultata koji je bio kod nas u Šapcu“, istakao je Tošić

Takođe, on je naveo da je sporno i postavljanje novog vršioca dužnosti JKP „Stari grad“, jer postoji sumnja da on ne ispunjava uslove za rad na tom mestu. I dodao da ovo preduzeće nema potpisan kolektivni ugovor nego Pravilnik o radu.

„Taj Pravilnik o radu koji, saglasan sa Zakonom, nije potpisalo ovlašćeno lice Skupštine opštine, nego ga je potpisao Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca." 

Sa druge strane, Živojin Vuletić je na konferenciji istakao da ukoliko postoji sinergija između grada Šapca i Republike, onda bi trebalo da se reši ključno pitanje, kao što je zaposlenje ljudi na neodređeno vreme u JKP „Stari grad“, kao i pitanje kvantaške pijace i problem pasa lutalica. Kako je naveo, priča o „prethodnoj nesposobnosti i sadašnjoj sposobnosti ne pije vodu“.

„Ako su tvrdili građanima Šapca da ne može Šabac kao lokalna samouprava da funkcioniše bez pomoći Republike, zašto te ljude i dalje drže na određeno vreme i zašto ih drže preko agencije?“

Za 2024. godinu, građanima koji će biti oštećeni ujedima pasa lutalica predviđeno je više sredstava nego u 2023.

„Prema podacima iz 2023. godine za ujed pasa grad Šabac ili JKP „Stari grad“ platili su 7.700.000 dinara, za advokatske i sudske troškove izdvojeno je još 4.300.000, za mirno rešenje spora izdvojeno je 1.000.000, ukupno 13.700.000 dinara“, naveo je Vuletić i dodao da je za taj novac mogao da se proširi azil, da se psi udome, a da se samim tim građani osećaju obezbedno.  

Božidar Katić pokrenuo je i pitanje reciklaže od kojeg bi JKP „Stari grad“ trebalo da ostvaruje dobit.

„Vrlo pompezno, građanima ovog grada, podeljene su one čuvene plave kante za recklažu. Za otpad koji oni odvoje, trebalo bi da se dobiju neke pare. Da li je i koliki prihod ostvarilo JKP „Stari grad“ na osnovu reciklaže plastike, papira, stakla i metala? Da li uopšte vrši separaciju ili ovaj otpad pakuje zajedno sa ostalim otpadom i onda ga šalje na deponiju? Da li ono što ima svoju vrednost i što može da donese neku dobit baca na deponiju, a to što oni bacaju na deponiju mi dodatno plaćamo?“, kazao je Katić.

On je i podsetio zbog čega nisu u Skupštini grada i zbog čega smatraju, između ostalog, da je ona „nelegalna i neligitimna“.

 „Grad Šabac prema zvaničnim izveštajima ima 105.432, od toga punoletnih 88.832 stanovnika. Na izborima održanim 17. decembra, prošle godine, u biračkom spisku za grad Šabac upisano je 100.383 birača. To nije zanemarljiva razlika, radi se o 11.551 biraču više nego što imamo punoletnih.“

On je dodao da za to ne postoji nikakvo racionalno i realno objašnjnje i da je upravo tih  „11.551 birač učestvovalo u izboru Skupštine, koja odlučuje o sudbini stanovnika ovog grada“.

„Takva Skupština ne može da bude legalna i legitimna, jer ona predstavlja suprotnost svemu onome što Ustav ove države garantuje, a to je pravo svakog građanina da bira i da bude biran, pravo građana Šapca da sebi biraju lokalnu vlast. Ovo je stvar koja potpuno jasno pokazuje da oni ljudi koji sede u Skupštini nisi izabrani od strane Šapčana“, zaključio je na kraju Katić

 

 

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow